Hlavní stránka _
_
 O nás
.

Příspěvek na vzdělávání v MŠ Prostějovičky


   V roce 2020 / 2021 je příspěvek na vzdělávání 200 Kč.

Školní jídelna MŠ Prostějovičky

  Ceny obědů od 1.1.2018   

  Školní jídelna v MŠ vaří i pro děti ze ZŠ Krumsín.

  MŠ (do 6 let)   
  přesnídávka (8,- Kč), oběd (18,- Kč), svačinka (8,- Kč)            34,- Kč
  z toho nápoje (3,- Kč)

  MŠ (7 let)   
  přesnídávka (8,- Kč), oběd (22,- Kč), svačinka (8,- Kč)            38,- Kč
  z toho nápoje (3,- Kč)

  ZŠ (7 - 10 let)   
  oběd    22,- Kč

  ZŠ (11 - 14 let)   
  oběd    25,- Kč


  Ceny obědů jsou v souladu s Vyhláškou o školním stravování č. 463/2011 Sb.
  o finančních limitech na nákup potravin.


Číslo účtu pro placení obědů: 1502999349/0800


Na každý nový školní rok je nutné se předem přihlásit na stravování
(telefonicky 588 882 079 nebo osobně v MŠ Prostějovičky)
 Kontakt
 Informace pro rodiče  Zaměstnanci
 Poprvé v MŠ
 Zájmové činnosti
 Organizace dne
 Jídelníček
 Příspěvek na vzdělávání a stravné
 Tradiční akce v MŠ
 Co si říkáme a zpíváme
 Fotogalerie
Školní řád
.
GDPR - Ochrana osobních údajů
-
- Rozpočet příspěvkové organizace
na rok 2021 (v Kč)
- Střednědobý výhled rozpočtu
pro rok 2022 a 2023 (v Kč)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

llll