Hlavní stránka _ _
 O nás

.

Organizace dne

6:30 - 9:25

scházení dětí v MŠ do 8 hodin, volné spontánní hry a činnosti v centrech aktivity ve skupinách a individuálně, pohybové  aktivity, hygiena,
přesnídávka: 8:25 – Motýlci
                     8:40 - Berušky

hygiena, ranní  kruh, sdílení, didakticky zacílené hry a  činnosti  v centrech aktivity – individuální, skupinové, frontální činnosti, jazykové  chvilky, smyslové hry, komunitní a hodnotící kruh

9:25 - 11:25

příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházka

11:25 - 12:10

oběd:  11:25 – Motýlci
           11:40 - Berušky

12:10 - 14:10

hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek,  náhradní „nespací“ činnosti, zájmové kroužky

14:10 - 14:30

vstávání, převlékání, hygiena

14:30 - 15:00

svačina

15:00 - 16:00

odpolední činnosti a hry dětí podle volby dětí, rozcházení dětí


 Kontakt
 Informace pro rodiče
 Poprvé v MŠ
 Zájmové činnosti
 Organizace dne
 Jídelníček
 Příspěvek na vzdělávání a stravné
 Tradiční akce v MŠ
 Co si říkáme a zpíváme
 Fotogalerie Školní řád
.
GDPR - Ochrana osobních údajů
.
Rozpočet příspěvkové organizace
na rok 2021 (v Kč)
Střednědobý výhled rozpočtu
pro rok 2022 a 2023 (v Kč)
.
.
- .
-
Režim dne není závazný, je pružný, flexibilní, umožňuje začleňování zvláštních akcí (návštěvy rodičů, návštěvy divadelních představení, nepředvídané události……).

Zohledňuje momentální situaci, náladu skupiny.