Hlavní stránka _
_
 O nás

INFORMACE PRO RODIČE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 
Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.

Přicházení a odcházení dětí:

·         Děti se přijímají v době od 6:30 do 8:00 hodin nebo vyjimečně po předchozí domluvě se zákonnými zástupci i později (návštěva lékaře,…).

·         Zákonní zástupci předávají převlečené dítě pověřeným osobám v šatně, informují o zdravotním stavu dítěte, v budově se zdržují po nezbytně nutnou dobu.

·         Vstup do třídy bude umožněn pouze zákonným zástupcům nově přijatých dětí – v roušce.

·         Děti – Berušky si ve své umývárně (dole) pod dohledem pověřeného zaměstnance důkladně umyjí ruce a odchází do své třídy za učitelkou.

·         Děti – Motýlci si ve své umývárně (v 1. NP) pod dohledem pověřeného zaměstnance důkladně umyjí ruce a odchází do své třídy za učitelkou.

Pravidla pro převzetí:

            ·         Dítě do MŠ nebude převzato před zahájením provozu – před 6:30 hodin

            ·         Dítě nebude převzato v případě, že má příznaky střevní virózy, horečnatého onemocnění, má polámané končetiny nebo příznaky jiného vážného úrazu či viditelného onemocnění a zranění (zánět spojivek, opar,…)

           ·         Při jakékoli změně zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ budou zákonní zástupci okamžitě informováni a zajistí neprodleně vyzvednutí dítěte z MŠ.

Vyzvedávání dětí z MŠ:

          ·         Po obědě si zákonný zástupce vyzvedne dítě v 12:15 hodin a odpoledne od 15:00 hodin.


 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19 může docházet k omezením a změnám dle  aktuální situace a podle manuálů a doporučení MŠMT a MZ.

 Kontakt
 Informace pro rodiče  Zaměstnanci
 Poprvé v MŠ
 Zájmové činnosti
 Organizace dne
 Jídelníček
 Příspěvek na vzdělávání a stravné
 Tradiční akce v MŠ
 Co si říkáme a zpíváme
 Fotogalerie
Školní řád
.
GDPR - Ochrana osobních údajů
.
- Rozpočet příspěvkové organizace
na rok 2021 (v Kč) 
Střednědobý výhled rozpočtu
pro rok 2022 a 2023 (v Kč)