Hlavní stránka _
_
 O nás
.

Akce pořádané naší školou

V průběhu celého školního roku :
- oslavy svátků a narozenin dětí,
- návštěva kina Krumsín dle nabídky,
- zajištění kulturního vystoupení na vítání občánků v Krumsíně a v Prostějovičkách,
- divadelní představení v MŠ a v Plumlově – v rámci Mikroregionu Plumlovsko dle nabídky,
- návštěvy divadelních představení v divadle a v kině Metro v Prostějově dle aktuální nabídky.


   Září

 - schůzky rodičů.   Říjen

 - výstavka skřítků Podzimníčků,
 - bramboriáda,
 - společný úklid školní zahrady - rodiče,
    děti.


  Listopad

 - strašidelný den - Den duchů a strašidel,
 - uspávání broučků.


   Prosinec

 - pečení perníčků - vánočního cukroví,
 - zdobení vánočního stromečku v MŠ,
 - zdobení stromečku pro zvířátka,
 - Mikulášská nadílka,
 - vánoční chystánky.


   Leden

 - šipkovaná ve sněhu,
 - malování na sněhu,
 - návštěva ZŠ Krumsín před zápisem dětí
   do 1.třídy,
 - schůzky rodičů.


   Únor

 - masopustní karneval,
 - taneční vystoupení na plese v Krumsíně.


   Březen
 - barevný týden – každý den oblečení jiné
   barvy,
 - vítání jara, házení Moreny do potoka,
 - jarní – velikonoční chystánky,
 - společný úklid zahrady – rodiče, dětí.


   Duben

 - probouzení broučků,
 - slet čarodějnic na zahradě MŠ,
 - čarodějné nocování v MŠ.


   Květen

 - hledání pokladu,
 - oslava Dne maminek.


   Červen

 - oslava dne dětí,
 - sportovní dopoledne,
 - zahradní slavnosti, malování na chodníku v
   obci,
 - loučení se školáky, pasování na
   "ŠKOLÁČKY",
 - výlety.
 Kontakt
 Informace pro rodiče  Zaměstnanci
 Poprvé v MŠ
 Zájmové činnosti
 Organizace dne
 Jídelníček
 Příspěvek na vzdělávání a stravné
 Tradiční akce v MŠ
 Co si říkáme a zpíváme
 Fotogalerie
Školní řád
.
GDPR - Ochrana osobních údajů
.
- Návrh rozpočtu MŠ Prostějovičky 2019
- Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.

_ FOTO PREZENTACE
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
l
llll